Hofleverancier.com

Veelgestelde vragen

Hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over het predicaat Hofleverancier.

Wat is het predicaat Hofleverancier?

Het predicaat Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding voor tenminste honderd jaar oude, kleine en middelgrote bedrijven met een onberispelijke reputatie.

Is dit hetzelfde als het predicaat Koninklijk?

Nee, het predicaat Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven. Voor verenigingen, stichtingen en grotere bedrijven bestaat het predicaat Koninklijk.

Wie kent het predicaat toe?

Z.M. de Koning is als enige gerechtigd tot het toekennen van het predicaat Hofleverancier. Hij doet dat in een Koninklijke Beschikking. Hierbij zijn geen ministers betrokken. Vroeger verleenden ook Prins Bernhard en Prins Hendrik vergelijkbare predicaten, maar die titels bestaan niet meer.

Hoeveel Hofleveranciers zijn er?

Inmiddels mogen zo'n 500 Nederlandse bedrijven het predicaat Hofleverancier voeren. Er komen er elk jaar enkele tientallen bij, maar er vallen er ook af door fusies, overnames en bedrijfsbeƫindigingen.

Leveren Hofleveranciers aan de Koning?

Soms wel, maar dat hoeft niet. De Koning kan immers niet bij alle 500 Hofleveranciers zijn boodschappen doen. Het is een Koninklijke onderscheiding.

Welke bedrijven komen in aanmerking?

Voor het predicaat Hofleverancier komen bedrijven in aanmerking uit het midden- en kleinbedrijf die in de regio een vooraanstaande plaats innemen. De bedrijfsvoering moet onberispelijk zijn, de onderneming en de directie te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag. Een bedrijf kan het predicaat alleen zelf aanvragen.

Zijn er uitzonderingen?

Bedrijven die deel uitmaken van een organisatie die al het predicaat Koninklijk of Hofleverancier voert en vestigingen van buitenlandse bedrijven komen niet in aanmerking, evenals nuts- en dienstverlenende instanties, zoals overheidsinstellingen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, financiƫle instellingen, opleidingsinstituten, uitvaartondernemingen, advocaten en notarissen.

Welke rechten heeft een Hofleverancier?

Een Hofleverancier heeft het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen en de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier".

Mag een Hofleverancier een kroontje voeren en de titel 'Koninklijk'?

Nee, de Koninklijke Kroon en de titel 'Koninklijk' zijn voorbehouden aan bedrijven, verenigingen en instellingen onderscheiden met het predicaat Koninklijk.

Welke verplichtingen zijn er voor een Hofleverancier?

De belangrijkste verplichting is dat een Hofleverancier alles nalaat wat zijn reputatie schaadt.

Kun je het predicaat ook weer kwijt raken?

Ja, als bijvoorbeeld de reputatie is beschadigd of bij faillissement, bij surseance van betaling, als de onderneming in andere handen overgaat, haar zelfstandigheid verliest of de aard van de onderneming verandert. Het predicaat wordt doorgaans toegekend voor een periode van 25 jaar, waarna de gerechtigde bestendiging kan vragen.

Hoe vraag ik een predicaat aan?

Dat kan via de burgemeester van de plaats van vestiging. De doorlooptijd is ongeveer een jaar. Je moet met degelijke bewijzen aantonen dat je bedrijf aan alle eisen voldoet. Erezaak kan daarbij helpen.